Share |

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2558

ราคาน้ำมันวันนี้ อ้างอิงจากสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สนพ. น้ำมันมีการอัพเดทราคาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางช่วงน้ำมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาทุกวัน หรือแม้แต่บางวันอัพเดทกันหลายครั้ง ทางเว็บไซต์ได้มีการปรับปรุง ฐานข้อมูลราคาน้ำมันให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอประจำทุกวัน โดยราคาน้ำมันที่แสดงด้านล่างจะเป็นราคาน้ำมันชนิด ราคาน้ำมันเบนซิน 91, ราคาน้ำมันเบนซิน 95, ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 91, ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 95, ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี5

ราคาน้ำมันเมื่อวาน ประจำวันที่

ราคาน้ำมันเมื่อวาน อ้างอิงจากสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สนพ. เก็บสถิติราคาน้ำมัน เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน โดยราคาน้ำมันที่แสดงด้านล่างจะเป็นราคาน้ำมันชนิด ราคาน้ำมันเบนซิน 91, ราคาน้ำมันเบนซิน 95, ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 91, ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 95, ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี5

ราคาน้ำมันเมื่อวานซืน ประจำวันที่

ราคาน้ำมันเมื่อวานซืน อ้างอิงจากสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สนพ. เก็บสถิติราคาน้ำมัน เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน เมื่อสองวันที่แล้ว โดยราคาน้ำมันที่แสดงด้านล่างจะเป็นราคาน้ำมันชนิด ราคาน้ำมันเบนซิน 91, ราคาน้ำมันเบนซิน 95, ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 91, ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 95, ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี5